رستوران شهرزاد
رستوران شهرزاد در فروردین سال 1346 با تلاش شادروان عبدالرحیم فرودستان پس از 2 سال مراحل اجرائی بنیان کذاشته شد.
در ساخت و تکمیل رستوران از نظرات آقای مهندس ابراهیمیان بهره گرفته شد. استادانی چون مرحوم چایچی، رشتیان و مرآتیان در این رستوران هنر گرانقدر خود را به نمایش در آورده اند و اثری ماندگار از هنر خود به جای گذاشته اند که این امر باعث شده است شهرزاد نه فقط به عنوان یک رسوران بلکه به عنوان نمایشگاهی از هنر ایرانی بشمار آید.
پایه گذار رستوران شهرزاد مشتری مداری و حفظ کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده بود و بعد از ایشان نیز سعی شده است که شیوه و روش ایشان ادامه یابد.
تمام تلاش مسئولین رستوران بر این بوده و هست که با بکارگیری تجهیزات و امکانات روز و کادری مجرب سبک دیرینه شهرزاد حفظ شود و بعنوان نمادی از فرهنگ کهن ایران و اصفهان بشمار آید.
 

بخشی از امکانات رستوران شهرزاد به قرار زیر می باشد:
  • سالن اصلی رستوران که بطور معمول پذیرای مهمانان محترم می باشد
  • سالن شماره 2 رستوران که جهت مراسم و مهمانی ها تا ظرفیت 120نفر اختصاص دارد
  • ارائه غذاهای ایرانی و فرنگی
  • پذیرایی از ساعت 11:30 صبح به صورت یکسره تا 10:30 شب
  • ارائه غذا جهت خارج از رستوران به مشتریان محترم
  • امکان حمل و ارائه غذا به صورت سفارش تلفنی
  • امکان ارائه غذا جهت مراسم و مهمانی ها در خارج از رستوران با امکانات